Djursymbolik och deras andliga betydelse

Djursymbolik har funnits i tusentals år och djursymbolik har varit en del av många olika kulturer. Djur kan representera idéer som har förts vidare genom legender, berättelser och sånger. Många djur har kraftfulla metaforer knutna till sig som universella begrepp.

Vad är symbolism?

Symbolik är ett sätt att representera idéer eller egenskaper som ligger bortom den bokstavliga innebörden. Att använda symboler är en av de tidigaste formerna av mänskligt berättande, med hieroglyfer som hittats på insidan av grottväggar.

Sedan dess har symbolik använts i litteratur och konstverk för att ge en djupare mening.

Djurens symbolik i konst och litteratur

Djur har använts som symboler i konst och litteratur genom hela mänsklighetens historia för att anspela på en djupare förståelse.

När en konstnär placerar djur i målningar, skulpturer, porträtt och grafik finns det oftast en anledning. Konstnärer ger djuren i sina verk en mening och ett djur kan påverka konstnärens avsedda budskap.

I litteraturen använder författare djursymbolik som ett litterärt medel för att representera något större än vad som framkommer i den bokstavliga texten. Några vanliga djursymboler som du kan hitta i litteraturen är björnar, duvor, rävar, lejon, ugglor med flera.

  • Djurgården Orwell använder djur för att symbolisera och satirisera händelserna under den ryska revolutionen och det av kommunistpartiet styrda Sovjetunionen.
  • Ett annat exempel på symbolik i litteraturen är Edgar Allen Poes användning av korpar för att förmedla skräck och dödlighet i dikten "The Raven".

Indianernas djursymbolik

Indianernas djursymbolik återspeglas i deras totemdjur. Faktum är att djur ofta förekommer i indiansk konst och kan ha en kulturell eller individuell betydelse.

Ett totemdjur, även kallat vägledande ande, kan definieras som en individs, en familjs eller en stams andedjur. I allmänhet fungerar dessa djur som din främsta guide eller beskyddare.

Vanliga indianska totemdjur är björnar, tvättbjörnar, sköldpaddor, fjärilar och kråkor. Tvättbjörnar representerar nyfikenhet, förklädnad och utforskning, medan kråkor däremot symboliserar list, kreativitet, andlig balans och styrka.

Amerikanska urinvånare säger att ett totemdjur väljer dig, snarare än att du bestämmer det själv.

Djursymbolik i den kinesiska kulturen

Djursymbolik i den kinesiska kulturen kan ses i konstverk och vissa arkitektoniska strukturer. Många föreställningar är baserade på naturen och därför spelar djur en viktig roll i den kinesiska kulturen.

I Kina delas djuren in i fem olika grupper utifrån deras egenskaper.

  • Om ett djur leds av draken har dessa djur troligen fjäll.
  • Vissa djur leds av den kinesiska enhörningen, till exempel pälsdjur.
  • Fjäderfåglar leds av Fenix.
  • Djur som har skal leds av sköldpaddan.
  • Människor är nakna varelser.

I den kinesiska kulturen anses många djur vara ett tecken på tur, till exempel fladdermöss, hjortar, tranor och elefanter, men det finns många fler.

Djursymbolik och stjärntecken

Djursymbolik ger en djupare innebörd i stjärntecken. Varje stjärntecken har urgamla symboler och totem, och alla tolv symboliserar de olika stadierna i människans utveckling.

Varje stjärntecken har så att säga ett andedjur som omfattar den kompatibla personligheten hos varje stjärntecken.

  • Grekerna och egyptierna förknippade Väduren med väduren, som symboliserar handling, beslutsamhet och initiativtagande.
  • Tvillingarna symboliseras av fjärilen, som anses vara nyckfull, lekfull och svår att fånga.
  • Även om Skyttens arketyp avbildas av kentauren, är hästar också representativa för detta stjärntecken. De är i linje med Skyttens fria anda. Hästar representerar resor, rörelse och begär.

Djursymbolik och deras andliga betydelse

Fåglar

Fåglar anses symbolisera övergången mellan liv och död. Eftersom fåglar kan flyga till vilken plats som helst symboliserar fåglar också frihet.

Björnar

Björnar symboliserar läkning, styrka, introspektion och att påbörja en andlig resa. På grund av björnens storlek kan björnen också betyda styrka och kraft.

Ugglor

Ugglor representerar visdom, tålamod och ensamhet. Det är ovanligt att stöta på en uggla, och om du gör det kan du se det som ett tecken från universum. Detta djur representerar också en djup förbindelse och intuitiv kunskap.

Hundar

Hundar är symboler för vänskap. De kallas ofta för "mannens bästa vän", vilket är logiskt eftersom hundar representerar lojalitet, ädelhet och en sann och lojal vän. I keltiska myter var hundar kända som formskiftare. Under renässansen symboliserade de fruktbarhet och kvinnlig förförelse.

Kor

Kor är ett djur som är kopplat till jorden Det här djuret representerar alltså makt, omvårdnad och fruktbarhet. Dessutom har korna andra betydelser som medkänsla, ståndaktighet och uppfattning.

Elefanter

Elefanter är symboler för tur, fruktbarhet och skydd. Elefanten har dock många olika betydelser i olika kulturer, till exempel ser grekerna elefanter som en symbol för militär styrka och makt.

Elefanter har en stark koppling till människor i folklore som finns över hela den afrikanska kontinenten. I den indiska kulturen användes elefantens symbol regelbundet i strider och som en del av religionen.

Fjäril

Fjärilar representerar förvandling och är symboler för förändring. Du kan se det som att ditt gamla jag dör så att en nyare version av dig uppstår.

Orm

Ormar symboliserar regeneration och förnyelse, kvinnlig sexualitet och jordbrukets fertilitet. Inom religionen kan ormar förknippas med underjorden, till exempel i Första Moseboken.

Ormen kan symbolisera idéer eller saker som har en negativ innebörd, till exempel illvilja eller gift.

Wolf

En varg symboliserar uthållighet, stabilitet, intuition, lojalitet och framgång. Vargar är också kända för sin intelligens, sin frihetslängtan och sitt självförtroende.

Häst

Hästar anses vara kraftfulla Dessutom representerar detta djur frihet, uthållighet, intellekt, visdom med mera.

Groda

Grodor är symboler för rikedom, fruktbarhet och visdom. I vissa indianska traditioner representerar grodor regn och överflöd, och den här arten förkroppsligar tur när det gäller välstånd, hälsa, tillväxt, utveckling och mycket mer.

Buffalo

Buffalo symboliserar mod, frihet, vänlighet, styrka och respekt. De är också kända för livets helighet, kraft, säkerhet och hållbarhet. I den indianska kulturen är buffeln en stor del av olika legender och muntliga traditioner.

Scrolla till toppen