Hayvan Sembolizmi ve Ruhsal Anlamları

Hayvan sembolizmi Hayvan sembolizmi binlerce yıldır var olan ve birçok farklı kültürün bir parçası olan bir kavramdır. Hayvanlar efsaneler, hikayeler ve şarkılar aracılığıyla aktarılan fikirleri temsil edebilir. Birçok hayvan, evrensel kavramlar olarak kendilerine bağlı güçlü metaforlara sahiptir.

Sembolizm Nedir?

Sembolizm, gerçek anlamının ötesinde fikirleri veya nitelikleri temsil etmek için kullanılan bir araçtır . sembolleri kullanmak, mağara duvarlarının iç kısımlarında bulunan hiyerogliflerle birlikte insan hikayeciliğinin kaydedilen en eski biçimlerinden biridir.

O zamandan beri sembolizm, edebiyat ve sanat eserlerinde daha derin bir anlam taşımak için kullanılmıştır.

Sanat ve Edebiyatta Hayvanların Sembolizmi

Hayvanlar, insanlık tarihi boyunca sanat ve edebiyatta daha derin bir anlayışı ima etmek için sembol olarak kullanılmıştır.

Bir sanatçı resim, heykel, portre ve baskılarında hayvanlara yer verdiğinde, bunun genellikle bir nedeni vardır. Sanatçılar eserlerindeki hayvanlara anlam yükler ve bir hayvan sanatçının vermek istediği mesaj üzerinde etkili olabilir.

Edebiyatta yazarlar, edebi bir araç olarak hayvan sembolizmini, gerçek metinde ortaya çıkandan daha büyük bir şeyi temsil etmek için kullanırlar. Edebiyatta bulabileceğiniz bazı yaygın hayvan sembolleri arasında ayılar, güvercinler, tilkiler, aslanlar, baykuşlar ve daha fazlası bulunur.

  • Hayvan Çiftliği George Orwell'in hayvanlarla ilgili bir alegorisi... Orwell, Rus Devrimi ve Komünist Parti yönetimindeki Sovyetler Birliği'nde yaşananları sembolize etmek ve hicvetmek için hayvanları kullanıyor.
  • Edebiyatta sembolizmin bir başka örneği de Edgar Allen Poe'nun "Kuzgun" adlı şiirinde dehşet ve ölümlülüğü anlatmak için kuzgunları kullanmasıdır.

Kızılderili Hayvan Sembolizmi

Amerikan yerlilerinin hayvan sembolizmi totem hayvanlarına da yansımıştır. Aslında, hayvanlar Kızılderili sanatında sıklıkla görülür ve kültürel bir anlama ya da bireysel bir anlama sahip olabilir.

Aynı zamanda yol gösterici bir ruh olan totem hayvanı, bireylerin, ailelerin veya kabilelerin ruh hayvanı olarak tanımlanabilir. Genellikle bu hayvanlar başlıca rehberiniz veya koruyucunuz olarak hizmet eder.

Yaygın Kızılderili totem hayvanları arasında ayılar, rakunlar, kaplumbağalar, kelebekler ve kargalar bulunur. Rakunlar merakı, kılık değiştirmeyi ve keşfi temsil eder. Buna karşılık kargalar kurnazlığı, yaratıcılığı, ruhsal dengeyi ve gücü simgeler.

Amerikan yerlileri, bir totem hayvanının sizi seçtiğini, sizin ona karar vermediğinizi söylerler.

Çin Kültüründe Hayvan Sembolizmi

Çin kültüründeki hayvan sembolizmi sanat eserlerinde ve bazı mimari yapılarda görülebilir. Birçok inanç doğaya dayanır ve bu nedenle hayvanlar Çin kültüründe ayrılmaz bir rol oynar.

Çin'de hayvanlar özelliklerine göre beş farklı gruba ayrılır.

  • Eğer bir hayvan ejderha tarafından yönetiliyorsa, bu hayvanların büyük olasılıkla pulları vardır.
  • Kürklü hayvanlar gibi bazı hayvanlar Çin tek boynuzlu atı tarafından yönetilir.
  • Tüylü kuşlar Anka kuşu tarafından yönetilir.
  • Kabukları olan hayvanlara kaplumbağa öncülük eder.
  • İnsanlar çıplak yaratıkları temsil eder.

Çin kültüründe birçok hayvan şans işareti olarak kabul edilir. Bu hayvanlardan bazıları yarasalar, geyikler, turnalar ve fillerdir, ancak çok daha fazlası vardır.

Hayvan Sembolizmi ve Zodyak Burçları

Hayvan sembolizmi burçlara daha derin bir anlam kazandırır Her burcun kadim sembolleri ve totemleri vardır ve 12 burç da insan gelişiminin aşamalarını sembolize eder.

Her burcun, tabiri caizse, her burcun uyumlu kişiliğini kapsayan bir ruh hayvanı vardır.

  • Yunanlılar ve Mısırlılar Koç burcunu koç ile ilişkilendirmişlerdir. Bu hayvan eylemi, kararlılığı ve inisiyatif almayı sembolize eder.
  • İkizler burcu kelebek ile sembolize edilir. Kelebekler kararsız, oyuncu ve yakalanması zor olarak kabul edilir.
  • Yay burcunun arketipi sentor tarafından tasvir edilirken, atlar da bu burcu temsil eder. Yay burcunun özgür ruhuyla uyumludurlar. Atlar seyahat, hareket ve arzuyu temsil eder.

Hayvan Sembolizmi ve Ruhsal Anlamları

Kuşlar

Kuşların yaşam ve ölüm arasındaki geçişi simgelediği kabul edilir Kuşlar her yere uçabildikleri için özgürlüğü de sembolize ederler.

Ayılar

Ayılar iyileşmeyi, gücü, iç gözlemi ve ruhani bir yolculuğa çıkmayı sembolize eder Bir ayının büyüklüğü nedeniyle, ayılar aynı zamanda güç ve kuvvet anlamına da gelebilir.

Baykuşlar

Baykuşlar bilgeliği, sabrı ve yalnızlığı temsil eder Bir baykuşla karşılaşmak nadirdir ve eğer karşılaşırsanız, bunu evrenden gelen bir işaret olarak görebilirsiniz. Bu hayvan aynı zamanda derin bir bağlantıyı ve sezgisel bilgiyi temsil eder.

Köpekler

Köpekler dostluğun sembolüdür. Köpekler genellikle "erkeğin en iyi dostu" olarak anılırlar ve bu da sadakati, asil olmayı ve gerçek ve sadık bir dost olmayı temsil ettikleri için anlamlıdır. Kelt mitlerinde köpekler şekil değiştirici olarak bilinirdi. Rönesans döneminde ise doğurganlığı ve kadınları baştan çıkarmayı sembolize ederlerdi.

İnekler

İnekler toprakla bağlantılı bir hayvandır Yani bu hayvan gücü, beslenmeyi ve doğurganlığı temsil eder. Ayrıca ineklerin diğer anlamları arasında şefkat, kararlılık ve algı da yer alır.

Filler

Filler şans, bereket ve koruma sembolleridir. Bununla birlikte, filin kültürler arasında birçok farklı anlamı vardır. Örneğin, Yunanlılar filleri askeri güç ve kudretin sembolü olarak görürler.

Afrika kıtasının her yerinde bulunabilen folklorda fillerin insanlarla güçlü bir bağı vardır. Hint kültüründe fil sembolü düzenli olarak savaşta ve dinin bir parçası olarak kullanılmıştır.

Kelebek

Kelebekler dönüşümü temsil eder ve değişimin sembolleridir Bunu eski benliğinizin ölmesi ve böylece daha yeni bir versiyonunuzun ortaya çıkması olarak düşünebilirsiniz.

Yılan

Yılanlar yenilenme ve tazelenmeyi, kadın cinselliğini ve tarımsal bereketi sembolize eder Dinde yılanlar, Yaratılış Kitabı'nda olduğu gibi yeraltı dünyası ile ilişkilendirilebilir.

Yılan, kötülük veya zehir gibi olumsuz çağrışımları olan fikirleri veya şeyleri sembolize edebilir.

Kurt

Kurt azim, istikrar, sezgi, sadakat ve başarıyı sembolize eder Ayrıca kurtlar zekaları, özgürlük arzuları ve kendilerine güvenmeleri ile tanınırlar.

At

Atlar güçlü olarak kabul edilir Ayrıca bu hayvan özgürlüğü, dayanıklılığı, aklı, bilgeliği ve daha fazlasını temsil eder.

Kurbağa

Kurbağalar zenginlik, doğurganlık ve bilgelik sembolleridir. Bazı Kızılderili geleneklerinde kurbağalar yağmur ve bereketi temsil eder. Bu tür refah, sağlık, büyüme, gelişme ve daha fazlası düşünüldüğünde şansı temsil eder.

Buffalo

Bufalo cesaret, özgürlük, nezaket, güç ve saygıyı sembolize eder Ayrıca yaşamın kutsallığı, gücü, güvenliği ve dayanıklılığı ile de bilinir. Kızılderili kültüründe bufalo, farklı efsanelerin ve sözlü geleneklerin büyük bir parçasıdır.

Başa dön