മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകതയും അവയുടെ ആത്മീയ അർത്ഥവും

മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകത ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നിലവിലുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകതയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമുണ്ട്. ഐതിഹ്യങ്ങളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും പാട്ടുകളിലൂടെയും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ മൃഗങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പല മൃഗങ്ങൾക്കും സാർവത്രിക സങ്കൽപ്പങ്ങളായി ശക്തമായ രൂപകങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്താണ് സിംബലിസം?

ആക്ഷര അർത്ഥത്തിനപ്പുറമുള്ള ആശയങ്ങളെയോ ഗുണങ്ങളെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പ്രതീകാത്മകത . ഗുഹാഭിത്തികളുടെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹൈറോഗ്ലിഫിക്‌സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മനുഷ്യ കഥപറച്ചിലിന്റെ ആദ്യകാല റെക്കോർഡ് ചെയ്ത രൂപങ്ങളിലൊന്നാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

അന്നുമുതൽ, പ്രതീകാത്മകത സാഹിത്യത്തിലും കലാസൃഷ്ടികളിലും ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം വഹിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു.

0

കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകത

കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുടനീളം കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും മൃഗങ്ങളെ പ്രതീകങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രം, ശിൽപങ്ങൾ, ഛായാചിത്രങ്ങൾ, പ്രിന്റുകൾ എന്നിവയിൽ ഒരു കലാകാരൻ മൃഗങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, സാധാരണയായി ഒരു കാരണമുണ്ട്. കലാകാരന്മാർ അവരുടെ സൃഷ്ടിയിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം നൽകുന്നു, കലാകാരന്റെ ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശത്തിൽ ഒരു മൃഗത്തിന് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും.

സാഹിത്യത്തിൽ, രചയിതാക്കൾ മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകതയെ ഒരു സാഹിത്യ ഉപാധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്തായ ഒന്നിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അക്ഷര വാചകം. കരടികൾ, പ്രാവുകൾ, കുറുക്കന്മാർ, സിംഹങ്ങൾ, മൂങ്ങകൾ എന്നിവയും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജോർജ്ജ് ഓർവെലിന്റെ

  • ആനിമൽ ഫാം മൃഗങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഉപമയാണ്.റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും സംഭവങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്താനും പരിഹാസ്യമാക്കാനും ഓർവെൽ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • സാഹിത്യത്തിലെ പ്രതീകാത്മകതയുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് എഡ്ഗർ അലൻ പോ തന്റെ "ദി റേവൻ" എന്ന കവിതയിൽ ഭയവും മരണവും അറിയിക്കാൻ കാക്കകളെ ഉപയോഗിച്ചത്.

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ അനിമൽ സിംബലിസം

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകത അവരുടെ ടോട്ടം മൃഗങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, മൃഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ കലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവയ്ക്ക് ഒരു സാംസ്കാരിക അർത്ഥമോ വ്യക്തിഗത അർത്ഥമോ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഒരു ടോട്ടനം മൃഗം, ഒരു വഴികാട്ടി ആത്മാവ്, വ്യക്തികളുടെയോ കുടുംബങ്ങളുടെയോ ഗോത്രങ്ങളുടെയോ ആത്മ മൃഗമായി നിർവചിക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണയായി, ഈ മൃഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രധാന വഴികാട്ടിയോ സംരക്ഷകനോ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കരടികൾ, റാക്കൂണുകൾ, ആമകൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ, കാക്കകൾ എന്നിവ സാധാരണ തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ടോട്ടം മൃഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റാക്കൂണുകൾ ജിജ്ഞാസ, വേഷം, പര്യവേക്ഷണം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, കാക്കകൾ തന്ത്രം, സർഗ്ഗാത്മകത, ആത്മീയ സന്തുലിതാവസ്ഥ, ശക്തി എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നതിനുപകരം ഒരു ടോട്ടനം മൃഗം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്ന് തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കക്കാർ പറയുന്നു.

ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലെ മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകത

ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലെ മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകത കലാസൃഷ്ടികളിലും ചില വാസ്തുവിദ്യാ ഘടനകളിലും കാണാം. പല വിശ്വാസങ്ങളും പ്രകൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതിനാൽ മൃഗങ്ങളും ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ അവിഭാജ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ചൈനയിൽ, മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൃഗങ്ങളെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  • എങ്കിൽഒരു മൃഗത്തെ നയിക്കുന്നത് വ്യാളിയാണ്, ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ചെതുമ്പലുകൾ ഉണ്ടാകും.
  • ചില മൃഗങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് രോമമുള്ള മൃഗങ്ങൾ പോലെയുള്ള ചൈനീസ് യൂണികോൺ ആണ്.
  • തൂവൽ പക്ഷികളെ നയിക്കുന്നത് ഫീനിക്സ് പക്ഷിയാണ്.
  • തോടുകളുള്ള മൃഗങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് ആമയാണ്.
  • മനുഷ്യർ നഗ്നജീവികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ, പല മൃഗങ്ങളെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെ അടയാളമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ മൃഗങ്ങളിൽ ചിലത് വവ്വാലുകൾ, മാൻ, ക്രെയിനുകൾ, ആനകൾ എന്നിവയാണ്, എന്നാൽ മറ്റു പലതും ഉണ്ട്.

മൃഗ ചിഹ്നങ്ങളും രാശിചിഹ്നങ്ങളും

മൃഗ ചിഹ്നങ്ങൾ രാശിചിഹ്നങ്ങളിലേക്ക് ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം നൽകുന്നു . ഓരോ രാശിചിഹ്നത്തിനും പുരാതന ചിഹ്നങ്ങളും ടോട്ടനങ്ങളും ഉണ്ട്, കൂടാതെ എല്ലാ 12 എണ്ണവും മനുഷ്യന്റെ വികാസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്.

ഓരോ രാശിചിഹ്നത്തിനും ഓരോ രാശിചിഹ്നത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ആത്മ മൃഗമുണ്ട്.

  • ഗ്രീക്കുകാരും ഈജിപ്തുകാരും ഏരീസ് ആട്ടുകൊറ്റനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. ഈ മൃഗം പ്രവർത്തനം, ദൃഢനിശ്ചയം, മുൻകൈ എടുക്കൽ എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.
  • ജെമിനിയെ ചിത്രശലഭം പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ചിത്രശലഭങ്ങൾ ചഞ്ചലവും കളിയും പിടിക്കാൻ പ്രയാസവുമാണ്.
  • ധനു രാശിയുടെ ആദിരൂപം സെന്റോർ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ, കുതിരകളും ഈ രാശിചിഹ്നത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അവർ ധനു രാശിയുടെ സ്വതന്ത്ര ആത്മാവിന് അനുസൃതമായി പോകുന്നു. കുതിരകൾ യാത്ര, ചലനം, ആഗ്രഹം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകതയും അവയുടെ ആത്മീയ അർത്ഥവും

പക്ഷികൾ

പക്ഷികളെ പരിവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു.ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിൽ . പക്ഷികൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തേക്കും പറക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, പക്ഷികൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

കരടികൾ

കരടികൾ രോഗശാന്തി, ശക്തി, ആത്മപരിശോധന, ആത്മീയ യാത്ര എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു . കരടിയുടെ വലിപ്പം കാരണം, കരടികൾക്ക് ശക്തിയും ശക്തിയും അർത്ഥമാക്കാം.

മൂങ്ങകൾ

മൂങ്ങകൾ ജ്ഞാനം, ക്ഷമ, ഏകാന്തത എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു . ഒരു മൂങ്ങയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപൂർവമാണ്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അടയാളമായി നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ മൃഗം ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തെയും അവബോധജന്യമായ അറിവിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

നായകൾ

നായകൾ സൗഹൃദത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അവരെ പലപ്പോഴും "മനുഷ്യന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതി" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, നായ്ക്കൾ വിശ്വസ്തത, കുലീനത, യഥാർത്ഥവും വിശ്വസ്തവുമായ സുഹൃത്ത് എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാൽ അർത്ഥമുണ്ട്. കെൽറ്റിക് പുരാണങ്ങളിൽ, നായ്ക്കൾ ഷേപ്പ് ഷിഫ്റ്ററുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ, അവർ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയെയും സ്ത്രീ വശീകരണത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തി.

പശുക്കൾ

പശുക്കൾ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൃഗമാണ് . അതിനാൽ, ഈ മൃഗം ശക്തി, പോഷണം, ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പശുക്കളുടെ മറ്റ് അർത്ഥങ്ങളിൽ അനുകമ്പ, ദൃഢത, ധാരണ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആന

ആനകൾ ഭാഗ്യത്തിന്റെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആനയ്ക്ക് ഉണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളിലുടനീളം പല വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗ്രീക്കുകാർ ആനകളെ സൈനിക ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായി കാണുന്നു.

ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന നാടോടിക്കഥകളിൽ, ആനകൾക്ക് ശക്തമായ ശക്തിയുണ്ട്.ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധം. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ, ആനയുടെ ചിഹ്നം പതിവായി യുദ്ധത്തിലും മതത്തിന്റെ ഭാഗമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ശലഭം

ചിത്രശലഭങ്ങൾ പരിവർത്തനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അവ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് . നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വയം മരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പ് ഉയർന്നുവരുന്നു.

പാമ്പ്

പാമ്പുകൾ പുനരുജ്ജീവനത്തെയും നവീകരണത്തെയും സ്ത്രീ ലൈംഗികതയെയും കാർഷിക ഫലഭൂയിഷ്ഠതയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു . മതത്തിൽ, പാമ്പുകളെ അധോലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഉൽപത്തിയുടെ പുസ്തകം.

പാമ്പിന് ആശയങ്ങളെയോ ദ്രോഹം അല്ലെങ്കിൽ വിഷം പോലുള്ള നിഷേധാത്മക അർത്ഥമുള്ള കാര്യങ്ങളെയോ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ചെന്നായ

ഒരു ചെന്നായ സ്ഥിരത, സ്ഥിരത, അവബോധം, വിശ്വസ്തത, വിജയം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു . കൂടാതെ, ചെന്നായ്ക്കൾ അവരുടെ ബുദ്ധി, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം, സ്വയം ആശ്രയിക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ടവയാണ്.

കുതിര

കുതിരകൾ ശക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു . കൂടാതെ, ഈ മൃഗം സ്വാതന്ത്ര്യം, കരുത്ത്, ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെയും മറ്റും പ്രതിനിധിയാണ്.

തവള

തവളകൾ സമ്പത്തിന്റെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്. ൽ ചില തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, തവളകൾ മഴയെയും സമൃദ്ധിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സമൃദ്ധി, ആരോഗ്യം, വളർച്ച, വികസനം എന്നിവയും അതിലേറെയും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇനം ഭാഗ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

എരുമ

എരുമ ധീരത, സ്വാതന്ത്ര്യം, ദയ, ശക്തി, ബഹുമാനം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു . ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രത, ശക്തി, സുരക്ഷ, ദൃഢത എന്നിവയ്ക്കും അവർ അറിയപ്പെടുന്നു. തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ, എരുമ എവ്യത്യസ്ത ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും വാമൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും വലിയ ഭാഗം.

മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക